Plan

PLAN GRUP – ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY i NIEDZIELE

PLAN ZAJĘĆ 2016/2017

 

ZAJĘCIA AKTORSKIE I WOKALNE – Teatr Studio Buffo, ul. M.Konopnickiej 6 w Warszawie

ZAJĘCIA  AKTORSKIE
Prowadzący:  Marcin Chochlew
i Adam Fidusiewicz
ZAJĘCIA WOKALNE
Prowadząca :  Mariola Napieralska
Godz. 9.00-9.45 Grupa „Romeo i Julia”
(młodzież od 11 lat – grupa zaawans.)
Godz. 9.00-9.45 Grupa „Metro”
(dzieci do 11 lat – grupa początkująca)
Godz. 9.50-10.35 Grupa „Metro”
(dzieci do 11 lat – grupa początkująca)
Godz. 9.50-10.40 Grupa „Romeo i Julia”
(młodzież od 11 lat – grupa zaawans.)
Godz. 10.45-11.45 GRUPA  STARSZA
(młodzież od 14 lat)
Godz. 11.00-12.30 GRUPA  STARSZA
zaawansowana
(młodzież od 14 lat)

 

ZAJĘCIA TANECZNE – sale gimnastyczne w Zespole Szkół, ul. HOŻA 11/15 w Warszawie

Godz.

GRUPA

Sala duża

GRUPA

Sala duża

GRUPA

Sala mała

10.15 – 11.00 POLITA – TANIEC
zaawans. od 14 lat
Prow. I.Runowska

11.00 – 11.45 POLITA – TANIEC
zaawans. od 14 lat
Prow. B.Urbańska
METRO (7-11 lat)
Akrobatyka
ROMEO i JULIA
TANIEC
zaawans. od 11 lat
Prow. I.Runowska
11.45 – 12.30 POLITA
Akrobatyka
zaawans. od 14 lat
METRO (7-11 lat)
TANIEC
Prow. I. Runowska
ROMEO i JULIA
TANIEC
Zaawans. od 11 lat
Prow. B.Urbańska
12.30 – 13.15 METERKO (5-7 lat)
Akrobatyka
oraz dla chętnych z Romeo i Julii
METRO (7-11 lat)
TANIEC
Prow. B. Urbańska

 

12.15 – 14.00 METERKO (5 -7 lat)
TANIEC
Prow. D.Jakubik

 

Zachęcamy do łączenia zajęć aktorskich, wokalnych i tanecznych grup Metro i Romeo i Julia.
Dzieci i młodzież pod opieką przeprowadzana będzie z Teatru Buffo na sale gimnastyczne Szkoły, ul. Hoża 11/15.

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

TERMIN

3 września 2016 roku

ROZPOCZĘCIE ROKU ARTYSTYCZNEGO
S.A.M.

3.09.2016– 25.06.2017

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

29.10 – 1.11.2016

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – bez zajęć

18.12.2016

POKAZ ŚWIĄTECZNY
(występ w Teatrze Buffo)

23.12.2016 – 1.01.2017

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – bez zajęć

13-26.02.2017

FERIE ZIMOWE – bez zajęć

9.04.2017

POKAZ WIOSENNY
(występ w Teatrze Buffo)

13 -18.04.2017

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – bez zajęć

29.04 – 3.05.2017

Święto Pracy i Konstytucji 3 Maja – bez zajęć (weekend majowy)

18.06.2017

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
(występ w Teatrze Buffo)

2.07.- 15.07.2017

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
MIĘTNE I TURNUS

15 –  28.07.2017

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
MIĘTNE II TURNUS

1.07.-31.08.2017

FERIE LETNIE – WAKACJE
– bez zajęć

2.09.2017

ROZPOCZĘCIE NOWEGO 2017/2018 ROKU S.A.M. (25 sezon)

 LICZBA ZAJĘĆ W POSZCZEGÓLNYCH  MIESIĄCACH SEZONU 2016/2017

MIESIĄC

SOBOTY

NIEDZIELE

RAZEM SPOTKAŃ

WRZESIEŃ’16

3,10,17,24

4,11,18,25

8 spotkań

PAŹDZIERNIK’16

1,8,15,22

2,9,16,23

8 spotkań

LISTOPAD’16

5,12,19,26

6,13,20,27

8 spotkań

GRUDZIEŃ’16

3,10,17

4,11,18

6 spotkań

18.12.2016 – POKAZ ŚWIĄTECZNY W TEATRZE BUFFO

STYCZEŃ’17

7,14,21,28

8,15,22,29

8 spotkań

LUTY’17

4,11

5,12

   4 spotkania

MARZEC’17

4,11,18,25

5,12,19,26

8 spotkań

KWIECIEŃ’17

1,8,22

2, 9,23

6 spotkań

9.04.2017 – WIOSENNY POKAZ W TEATRZE BUFFO

MAJ’17

6,13,20,27

7,14,21,28

8 spotkań

CZERWIEC’17

3,10,17

4,11,18

6 spotkań

18.06.2017 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W TEATRZE BUFFO

 


Cennik zajęć 2016/2017
Taniec, akrobatyka, zajęcia wokalne i aktorskie:

Kasa Studia:
* przy sali gimnastycznej przed zajęciami tanecznymi
* przy sekretariacie Teatru Buffo – zajęcia aktorskie i wokalne

Informacje:
Wojciech Andrasz tel. 607 062 062
Agnieszka Sławińska tel. 503 189 490

 

KARNETY MIESIĘCZNE  (8 spotkań w miesiącu)
1. Jedna godzina zajęć (45 min)           –        210 zł  (8 godz.miesięcznie)
2. Jedna godzina zajęć ( 60 min)          –        270 zł  (8 godz.miesięcznie)
3. Dwie godziny zajęć (po 45 min)      –        380 zł  (16 godz.miesięcznie)
4. Trzy godziny zajęć (po 45 min)       –        470 zł  (24 godz.miesięcznie)
5. Cztery godziny zajęć (po 45 min)    –        500 zł  (32 godz.miesięcznie)

 

BILETY JEDNORAZOWE
1. Jedna godzina zajęć (45 min)         –           40 zł
2. Jedna godzina zajęć (60 min)         –           45 zł
3. Dwie godziny zajęć (po 45 min)    –           70 zł
4. Trzy godziny zajęć (po 45 min)     –           95 zł
5. Cztery godziny zajęć (po 45 min)  –           110 zł


R E G U L A M I N
STUDIA ARTYSTYCZNEGO METRO
działające przy TEATRZE STUDIO BUFFO w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć artystycznych jest Studio Artystyczne Metro dzałające przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6.
 2. Przedmiotem działań jest:

a/ kształcenie dzieci i młodzieży z zakresu śpiewu, aktorstwa, tańca i akrobatyki,
b/ upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i świadomość,
c/ kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie   wzorce, autorskie programy zaangażowanej kadry prowadzącej,
d/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia i talent uczniów,
e/ organizowanie letnich warsztatów artystycznych,
f/ wielopłaszczyznowa współpraca z Teatrem Studio Buffo.

3. Miejsca organizowanych zajęć:
a/ Studio Buffo, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6
b/ Zespół Szkół, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15

4. Przed przystąpieniem do zajęć rodzice/opiekunowie dotarczają oświadczenie dotyczące zdrowia dziecka i braku przeciwskazań do uczestniczenia w wyżej wymienionych zajęciach.
5. Studio informuje rodziców/opiekunów o warunkach panujących na danym obiekcie, o rodzaju i intensywności zajęć oraz o pozostałych szczegółach organizacji i przebiegu zajęć w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do nich.
6. Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Studio świadczy usługi polegające na prowadzeniu zajęć z tańca, akrobatyki, aktorstwa i śpiewu odpłatnie.
 2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Studia www.metro.art.pl/studio
 3. Uczestnik może wnieść opłatę w systemie miesięcznym (karnet) lub poprzez wykupienie biletu jednorazowego.
 4. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana w kasie Studia lub przelewem. Osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać w nich udziału.
 5. Wniesienie opłaty miesięcznej tj. nabycie imiennego karnetu upoważnia do uczestnictwa w określonej grupie zajęciowej.
 6. Opłaty za zajęcia dokonujemy do 10 dnia w danym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto
  Studio Buffo Sp. z o.o. w Banku Pekao S.A.
  80  12 40 5918 1111 0000 4909 2901
 7. W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc płatności, grupa w której uczestniczy. Osoby dokonujące płatności przelewem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (Agnieszka Sławińska tel. 503 189 490 i Wojciech Andrasz tel. 607 062 062) w celu ustalenia dokładnej kwoty, jaką należy uiścić w danym miesiącu.
 8. Osoby, które rozpoczynają naukę w danej grupie przychodząc na pierwsze zajęcia mogą opłacić jedną lekcję, a decydując się na kontynuację nauki, przy kolejnej lekcji dopłacić pozostałą należność do pełnej opłaty miesięcznej.
 9. Liczba zajęć w roku szkolnym, w poszczególnych miesiącach jest różna. Cennik opłat na kolejny miesiąc dostępny jest w kasie Studia (pod koniec miesiąca).
 10. Studio nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w przypadku nieobecności uczestnika nie wynikającej z winy Studia.
 11. Zniżka rodzinna: druga i kolejna osoba z rodzeństwa pierwszego stopnia pokrewieństwa – do 10%
  12. Zniżka nie jest udzielana przy biletach jednorazowych.
  13. Informacje i plan zajęć Studia Artystycznego Metro umieszczone są na stronie internetowej www.metro.art.pl/studio
  14.  Cennik jest okresowo aktualizowany przez Studio.
  15. Teatr Studio Buffo może wystawić fakturę za zajęcia.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Zajęcia odbywają się regularnie (w soboty i niedziele) w zorganizowanych grupach.
 2. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zajęć Studio prowadzi listy obecności uczestników zajęć.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników zajęć.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, gdzie odbywają się zajęcia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.
 5. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie placówki np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów itp.  Za mienie uczestników zajęć Studio nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zapisać na zajecia możemy telefonicznie, mailowo lub osobiście przed zajęciami. Osoby przyjmujące zapisy:

– Danuta Fidusiewicz tel. 790 411 497; e-mail fidan@wp.pl
– Wojciech Andrasz tel. 607 062 062; e-mail buffo@studiobuffo.com.pl
– Agnieszka Sławińska tel.503 189 490

7. Studio w przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.
8. Studio, sporadycznie – w określonych sytuacjach może zamienić godziny zajęć z przedpołudniowych na popołudniowe. O tym fakcie powiadomi odpowiednio wcześniej w formie pisemnej (mailem).
9. W salach zajęć obowiązuje zmiana obuwia.
10.Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków i napojów na zajęcia, z wyjątkiem wody mineralnej.

 

IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Buffo Sp. z o.o.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio dla celów związanych z organizacją zajęć Studia.
 3. Uczestnik zajęć w SAM wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia, w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez SAM.

Wszelkie sprawy nie zawarte w regulaminie rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownictwo Studia Artystycznego Metro działającego przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie.

Regulamin wchodzi w życie  z dniem 5.09.2015r.