Plan

PLAN ZAJĘĆ 2017/2018

STUDIO ARTYSTYCZNE METRO działające przy TEATRZE STUDIO BUFFO

 

ZAJĘCIA AKTORSKIE I WOKALNE – Teatr Studio Buffo, ul. M.Konopnickiej 6 w Warszawie

Plan obowiązuje od 06.I.2018r.

ZAJĘCIA  AKTORSKIE
Prowadzący :  M. Chochlew,
A. Fidusiewicz, K.Nowatkiewicz
ZAJĘCIA WOKALNE
Prowadząca :  Mariola Napieralska
Godz.9.00 – 9.45  Grupa „Metro”  (1)
(
dzieci 7 – 11 lat)
Godz.9.00 – 9.45       Grupa „Romeo
i Julia”
(młodzież od 11 lat )
Godz.9.50 –10.35  Grupa „Romeo
i Julia”
(młodzież od 11 lat )
Godz.9.50 –10.40  Grupa „Metro”
(
dzieci 7 – 11 lat)
Godz.10.45 –11.30  Grupa „Metro”  (2)
(
dzieci 7 – 11 lat)
Godz.10.45 – 12.15 GRUPA STARSZA
(zaawansowana)
Godz.11.30 –12.15  GRUPA  STARSZA
(młodzież od 14 lat)

­_

_

 

ZAJĘCIA TANECZNE –
sale gimnastyczne  LXVII Liceum im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego

HOŻA 11/15 w Warszawie

 

Godz. GRUPA,
Sala duża
TANIEC
GRUPA,
Sala duża
AKROBATYKA
GRUPA,
Sala mała
TANIEC

9.30 –10.15

Godz. 9.30 – 10.15
METERKO (5 -7 lat)
TANIEC
Prow: B.Urbańska

_

_


10.15 –11.00

10.15-11.00
POLITA (zaawansowana)
KLASYKA
Prow:
I. Runowska

Godz. 10.15 – 11.00
METERKO (5 -7 lat)
AKROBATYKA

Prow: A.Sławińska

_

11.00 –11.45
Godz. 11.00 – 11.45
POLITA
(zaawansowana)
TANIEC
Prow. I.Runowska,
Godz. 11.00 – 11.45
METRO (7-11 lat)
AKROBATYKA
Godz. 11.00-11.45
ROMEO
i JULIA
TANIEC (od 11 lat)
Prow. B.Urbańska

11.45 –12.30
Godz. 11.45-12.30
METRO (7-11 lat)
TANIEC

Prow.
I.Runowska
Godz.11.45 – 12.30
ROMEO
i JULIA
AKROBATYKA (od 11lat)
Godz. 11.45 – 12.30

POLITA
(zaawansowana)
TANIEC

Prow. B.Urbańska


12.30 –13.15
Godz. 12.30-13.15

ROMEO i JULIA
TANIEC (od 11 lat)

Prow. I.Runowska

Godz. 12.30 – 13.15

POLITA (zaawansowana)

AKROBATYKA

Godz. 12.30-13.15

METRO (7-11 lat)

TANIEC

Prow. B.Urbańska

 

GRUPA METERKO
GODZ. 9.30 – 10.15  TANIEC prow. Beata Urbańska
GODZ. 10.15 – 11.00 AKROBATYKA

GRUPA  METRO
GODZ. 11.00 – 11.45  AKROBATYKA
GODZ. 11.45 – 12.30  TANIEC  prow. Iwona Runowska
GODZ. 12.30 – 13.15  TANIEC prow. Beata Urbańska

GRUPA ROMEO I JULIA
GODZ. 11.00 – 11.45      TANIEC  prow. Beata Urbańska
GODZ. 11.45 – 12.30      AKROBATYKA
GODZ. 12.30 – 13.15      TANIEC  prow. Iwona Runowska

GRUPA  POLITA
GODZ. 10.15 – 11.00     KLASYKA  prow. Iwona Runowska
GODZ. 11.00 – 11.45      TANIEC    prow. Iwona Runowska
GODZ. 11.45 – 12.30      TANIEC    prow. Beata Urbańska
GODZ. 12.30 – 13.15      AKROBATYKA

  • BEATA URBAŃSKA – TANIEC MUSICALOWY
  • IWONA RUNOWSKA – TANIEC WSPÓŁCZESNY

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

25 SEZON

Studia Artystycznego Metro

działającego przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie

 

TERMIN

9 września 2017 roku ROZPOCZĘCIE ROKU ARTYSTYCZNEGO
S.A.M.
9.09.2017– 17.06.2018 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
17.12.2017 POKAZ ŚWIĄTECZNY
(występ w Teatrze Buffo)
23.12.2017 – 1.01.2018 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – bez zajęć
15-28.01.2018 FERIE ZIMOWE – bez zajęć
25.03.2018 POKAZ WIOSENNY
(występ w Teatrze Buffo)
29.03. -3.04.2018 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – bez zajęć
1 – 6.05.2018 Święto Pracy i Konstytucji 3 Maja – bez zajęć (weekend majowy)
17.06.2018 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
(występ w Teatrze Buffo)
24.06.- 7.07.2018 WARSZTATY ARTYSTYCZNE
MIĘTNE I TURNUS
7.07. –  20.07.2018 WARSZTATY ARTYSTYCZNE
MIĘTNE II TURNUS
21.07. – 31.08.2018 FERIE LETNIE – WAKACJE
– bez zajęć
8.09.2018 ROZPOCZĘCIE NOWEGO 2018/2019r. S.A.M. (26 sezon)

ZAJĘCIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH SEZONU 2017/2018

 

MIESIĄC

 

SOBOTY NIEDZIELE RAZEM SPOTKAŃ
WRZESIEŃ’17 9,16,23,30 10,17,24 i 1X 8 spotkań
PAŹDZIERNIK’17 7,14,21,28 8,15,22,29 8 spotkań
LISTOPAD’17 4,11,18,25 5,12,19,26 8 spotkań
GRUDZIEŃ’17 2,9,16 3,10,17(pokaz) 6 spotkań
17.12.2017 – POKAZ ŚWIĄTECZNY W TEATRZE BUFFO
STYCZEŃ’18 6,13 7,14    4 spotkania
LUTY’18 3,10,17,24 4,11,18,25  8 spotkań
MARZEC’18 3,10,17,24 4,11,18,25(pokaz) 8 spotkań
25.03.2018 – WIOSENNY POKAZ W TEATRZE BUFFO
KWIECIEŃ’18 7,14,21,28 8,15,22,29 8 spotkań
MAJ’18 12,19,26 13,20,27 6 spotkań
CZERWIEC’18 2,9,16 3,10,17(pokaz) 6 spotkań
17.06.2018 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W TEATRZE BUFFO

 


Cennik zajęć 2017/2018
Taniec, akrobatyka, zajęcia wokalne i aktorskie:

KARNETY MIESIĘCZNE  (8 spotkań w miesiącu)
1. Jedna godzina zajęć (45 min)           –        220 zł  (8 godz.miesięcznie)
2. Dwie godziny zajęć (po 45 min)      –        390 zł  (16 godz.miesięcznie)
3. Trzy godziny zajęć (po 45 min)       –        480 zł  (24 godz.miesięcznie)
4. Cztery godziny zajęć (po 45 min)    –        520 zł  (32 godz.miesięcznie)
5. Pięć godzin zajęć (po 45 min)          –        550 zł  (40 godz.miesięcznie)

BILETY JEDNORAZOWE
1. Jedna godzina zajęć (45 min)         –           40 zł
2. Dwie godziny zajęć (po 45 min)    –           70 zł
3. Trzy godziny zajęć (po 45 min)     –           95 zł
4. Cztery godziny zajęć (po 45 min)  –           110 zł

Kasa Studia:
* przy sali gimnastycznej przed zajęciami tanecznymi
* przy sekretariacie Teatru Buffo – zajęcia aktorskie i wokalne

Informacje:
Wojciech Andrasz tel. 607 062 062
Agnieszka Sławińska tel. 503 189 490


R E G U L A M I N
STUDIA ARTYSTYCZNEGO METRO
działające przy TEATRZE STUDIO BUFFO w Warszawie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem zajęć artystycznych jest Studio Artystyczne Metro działające przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 6.

1. Przedmiotem działań jest:

a/ kształcenie dzieci i młodzieży z zakresu śpiewu, aktorstwa, tańca i akrobatyki,
b/ upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i świadomość,
c/ kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez odpowiednie   wzorce, autorskie programy zaangażowanej kadry prowadzącej,
d/ organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia i talent uczniów,
e/ organizowanie letnich warsztatów artystycznych,
f/ wielopłaszczyznowa współpraca z Teatrem Studio Buffo.

2. Miejsca organizowanych zajęć:
a/ Studio Buffo, 00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6
b/ Zespół Szkół, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15

3. Przed przystąpieniem do zajęć rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie (kartę zgłoszeniową) dotyczące zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczestniczenia
w wyżej wymienionych zajęciach.
4. Studio informuje rodziców/opiekunów o warunkach panujących na danym obiekcie, o rodzaju i intensywności zajęć oraz o pozostałych szczegółach organizacji i przebiegu zajęć w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do nich.
5. Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

II.WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Studio świadczy usługi polegające na prowadzeniu zajęć z tańca, akrobatyki, aktorstwa i śpiewu odpłatnie.

2. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej Studia www.metro.art.pl/studio

3. Uczestnik może wnieść opłatę w systemie miesięcznym (karnet) lub poprzez wykupienie biletu jednorazowego.

4. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana w kasie Studia lub przelewem. Osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać w nich udziału.

5. Wniesienie opłaty miesięcznej tj. nabycie imiennego karnetu upoważnia do uczestnictwa w określonej grupie zajęciowej.

6. Opłaty za zajęcia dokonujemy do 10 dnia w danym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto. Po dokonaniu przelewu potwierdzenie należy okazać osobom zajmującym się opłatami.
Studio Buffo Sp. z o.o. w Banku Pekao S.A.
80  12 40 5918 1111 0000 4909 2901

7. W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc płatności, grupa w której uczestniczy. Osoby dokonujące płatności przelewem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (Agnieszka Sławińska tel. 503 189 490 i Wojciech Andrasz tel. 607 062 062) w celu ustalenia dokładnej kwoty, jaką należy uiścić w danym miesiącu.

8. Osoby, które rozpoczynają naukę w danej grupie przychodząc na pierwsze zajęcia mogą opłacić jedną lekcję, a decydując się na kontynuację nauki, przy kolejnej lekcji dopłacić pozostałą należność do pełnej opłaty miesięcznej.

9. Liczba zajęć w roku szkolnym, w poszczególnych miesiącach jest różna. Cennik opłat na kolejny miesiąc dostępny jest w kasie Studia (pod koniec miesiąca) i na stronie internetowej Studia.

10. Studio nie dokonuje zwrotu wpłaconych kwot w przypadku nieobecności uczestnika nie wynikającej z winy Studia.

11. Zniżka rodzinna: druga i kolejna osoba z rodzeństwa pierwszego stopnia pokrewieństwa – do 10%
12. Zniżka nie jest udzielana przy biletach jednorazowych.
13. Informacje i plan zajęć Studia Artystycznego Metro umieszczone są na stronie internetowej www.metro.art.pl/studio
14.  Cennik jest okresowo aktualizowany przez Studio.
15. Teatr Studio Buffo może wystawić fakturę za zajęcia.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się regularnie (w soboty i niedziele) w zorganizowanych grupach.

2. W celu zapewnienia jak najlepszych świadczonych usług i maksymalnego bezpieczeństwa uczestników zajęć Studio prowadzi listy obecności uczestników zajęć. Obecność należy zgłosić osobiście, każdorazowo przed zajęciami.

3. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności pracowników i innych uczestników zajęć.

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, gdzie odbywają się zajęcia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.

5. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie placówki np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów itp.  Za mienie uczestników zajęć Studio nie ponosi odpowiedzialności.

6. Zapisać na zajęcia możemy telefonicznie, mailowo lub osobiście przed zajęciami. Osoby przyjmujące zapisy:

– Danuta Fidusiewicz tel. 790 411 497; e-mail fidan@wp.pl
– Wojciech Andrasz tel. 607 062 062; e-mail buffo@studiobuffo.com.pl
– Agnieszka Sławińska tel.503 189 490

7. Studio w przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie, bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.

8. Studio, sporadycznie – w określonych sytuacjach może zamienić godziny zajęć z przedpołudniowych na popołudniowe. O tym fakcie powiadomi odpowiednio wcześniej
w formie pisemnej (mailem).

9. Przed wejściem na salę zajęć obowiązuje zmiana obuwia.

10. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków, napojów i gum do żucia na zajęcia, z wyjątkiem wody mineralnej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki rzeczy wartościowe.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Buffo Sp. z o.o.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio dla celów związanych z organizacją zajęć Studia.

3. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do  Danych Osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również złożenia sprzeciwu względem przetwarzania. Ma również prawo do przenoszenia danych oraz wycofania swojej zgody w każdym czasie.

4. Uczestnik zajęć w SAM wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Studia, w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez SAM.

5. Wszelkie sprawy nie zawarte w regulaminie rozpatrywane będą indywidualnie przez kierownictwo Studia Artystycznego Metro działającego przy Teatrze Studio Buffo w Warszawie.

6. Regulamin wchodzi w życie  z dniem 20.05.2018r.

Polityka prywatności i polityka cookies