cennik

Cennik zajęć


CZERWIEC 2021

Liczba wybranych godzinLiczba godzin w miesiącu Cena karnetu

(6 spotkań)
1 godzina zajęć dziennie6 godzin zajęć w miesiącu240 zł
2 godziny zajęć dziennie12 godzin zajęć w miesiącu380 zł
3 godziny zajęć dziennie18 godzin zajęć w miesiącu450 zł
4 godziny zajęć dziennie24godziny zajęć w miesiącu500 zł
5 godzin zajęć dziennie30 godzin zajęć w miesiącu530 zł

Zniżka rodzinna: druga i kolejna osoba z rodzeństwa pierwszego stopnia pokrewieństwa – do 10%.
Zniżka nie jest udzielana przy biletach jednorazowych.
Bilet jednorazowy za 45 minut zajęć – 70 zł


Opłaty za karnet należy dokonać do 8 czerwca 2021r. przelewem na konto:

Bank Pekao S.A.
80  1240 5918 1111 0000 4909 2901

Studio Buffo Sp. z o.o.  00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6.

w tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika zajęć, liczba wybranych godzin, miesiąc płatności, grupa w której uczestniczy.

Osoby, które będą chciały otrzymać fakturę VAT, prosimy KONIECZNIE o podanie NIPu firmy przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego lub wpisanie w opisie przelewu!